Mời bạn chuyển sang trang mua hàng mới tại địa chỉ: gdelivery.vn

CHUYỂN NGAY

©2020 Golden Gate restaurant group

MUA burger
TẶNG COCA 

COMBO 3

Chọn 1 trong 2 loại Burger

 • BTL Burger
 • Texas Burger

Burger

 • Coke Light Can 330ml

Coke 

GỌI NGAY

Giá: 195.000 vnđ

(Giá chưa bao gồm 10% VAT)

COMBO 2

Chọn 1 trong 2 loại pasta

 • Bolognaise Pasta
 • Chicken and avocado penne

Pasta

 • Khoai tây chiên 

Khoai chiên

GỌI NGAY

Giá: 155.000 vnđ

MUA PASTA
TẶNG KHOAI TÂY CHIÊN

MUA PASTA
TẶNG KHOAI CHIÊN

(Giá chưa bao gồm 10% VAT)

MUA SALAD 
TẶNG COCA

COMBO 1

Chọn 1 trong 3 loại salad

 • NewYork Greek
 • Red quinoa salad
 • Tex - Mex chicken

Salad

 • Coke Light Can 330ml

Coca

GỌI NGAY

Giá: 155.000 vnđ

(Giá chưa bao gồm 10% VAT)

MUA Pizza
TẶNG salad 

COMBO 4

Chọn 1 trong 2 loại Pizza

 • Cheesy Beef Pizza 20cm
 • Stuffed Seafood Pizza 20cm

Pizza

Chọn 1 trong 2 loại salad

 • Tex - Mex chicken
 • Ricotta and dried fig salad

Salad

GỌI NGAY

Giá: 295.000 vnđ

(phù hợp 2-3 người)

(Giá chưa bao gồm 10% VAT)

MUA SƯỜN 0,5kg
TẶNG salad 

COMBO 5

Chọn 1 trong 2 loại salad

 • Tex - Mex chicken
 • Ricotta and dried fig salad

Salad

GỌI NGAY

Giá: 495.000 vnđ

Chọn 1 trong 4 loại sườn

 • Chicago hickory spare ribs
 • Garlic BBQ Spare ribs
 • kansas sweet bbq
 • texas spicy bbq

Sườn 0,5 kg

(phù hợp 2-3 người)

(Giá chưa bao gồm 10% VAT)

MUA SƯỜN 1 kg
TẶNG pizza

COMBO 6

Chọn 1 trong 4 loại sườn

 • Chicago hickory spare ribs
 • Garlic BBQ Spare ribs
 • kansas sweet bbq
 • texas spicy bbq

Sườn 1 kg

Chọn 1 trong 2 loại pizza

 • Cheesy Beef Pizza 20cm
 • Stuffed Seafood Pizza 20cm

Pizza

GỌI NGAY

Giá: 785.000 vnđ

(phù hợp 3-4 người)

(Giá chưa bao gồm 10% VAT)